OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.02.2009 14:14:59 

Stránka venovaná automobilom Škoda 105 ... 136

Elektrika

Popis prístrojového štítu

Prístrojová doska umožňuje majiteľovi sledovať funkciu najdôležitejších systémov automobilu. Počas 14 rokov výroby automobilov sa menil aj vzhľad prístrojovej dosky, ktorej jednotlivé časti si teraz popíšeme.

 

Rýchlomer (2) súčasne so vstavaným počítadlom kilometrov ukazuje rýchlosť jazdy od 20 km/h do 160 km/h v prevedeniach štandard, čiže modely 105 S a 120. V modeloch 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS je stupnica od 0 km/h do 180 km/h. V modeloch štandard 105 S a 120 sú zobrazené i znaky I, II, III a dva obdĺžniky. Tieto značky vyznačujú maximálne rýchlosti na prvých troch prevodových stupňoch. Prvý obdĺžnik je na hodnote 50 km/h, druhý na 120 km/h. Rýchlosť 120 km/h je možná trvalá rýchlosť na štvrtom prevodovom stupni po zabehnutí motora.

 

Denné počítadlo kilometrov s nulovaním (15) umožňuje odčítať najazdené kilometre v rozsahu od 0 km do 999 km. Nachádza sa v dolnej časti rýchlomera. Rýchlomer s denným počítadlom kilometrov sa montoval od roku 1983 do všetkých modelov mimo 105 S. Vynulovanie denného počítadla kilometrov (16) sa robí malým otočným gombíkom, otáčaním doprava, kým sa všetky čísla vynulujú. Vynulovanie treba robiť v čase, keď auto stojí, počas jazdy by sa mohlo poškodiť.

 

Kontrolky (1) a (3) smerových svetiel zelenej farby signalizujú blikaním zapnutie ľavých alebo pravých smerových svetiel. Kontrolka (4) zelenej farby nebola do roku 1983 zapojená, no symbol pri nej naznačoval jej použitie na signalizáciu stretávacích svetiel.

 

Ukazovateľ stavu paliva (5) funguje pri zapnutom zapaľovaní. Na stupnici sa nachádzajú orientačné značky prázdnej nádrže 0, polovičnej zásoby paliva ½, plnej nádrže 1. 4erveným polom je označená posledná štvrtina objemu nádrže (od 10 litrov). Od roku 1983 sa vo všetkých modeloch mimo 105 S montoval ukazovateľ paliva so zabudovanou oranžovou diódou na signalizáciu malého množstva paliva (pod 5 litrov). Ručička tohto nového ukazovateľa má tlmič, vďaka ktorému nekolíše pri pohyboch paliva v nádrži spôsobenými napríklad nerovnosťami cesty.

 

Kontrolka (6) brzdového systému červenej farby svieti, keď sa stlačený pedál zníži do takej polohy, že nie je garantované spoľahlivé brzdenie. V automobiloch vyrobených od augusta 1981 sa táto kontrolka rozsvieti pri polohe kľúča v spínacej skrinke pri štartovaní vozidla, aby bolo možné skontrolovať, či daná žiarovka nie je poškodená.

 

Kontrolka (7) rezervy paliva oranžovej farby je montovaná vo všetkých zostavách prístrojových štítov do júla 1983, potom už len v prístrojovom štíte modelu 105 S. Signalizuje nízky stav paliva pod 5 litrov. Behom jazdy v zákrutách alebo rýchlych pohyboch automobilu môže nastať krátkodobé rozsvietenie kontrolky i pri väčšom množstve paliva v nádrži.

 

Kontrolka (8) tlaku oleja červenej farby musí zhasnúť po naštartovaní motora, keď tlak oleja je dostačujúci k zabezpečeniu správneho mazania motora. Môže sa i rozsvietiť i pri zahriatom motore, voľnobežných otáčkach, i v prípade, že mazanie je v poriadku. Rozsvietenie kontrolky pri vyšších otáčkach motora alebo v čase jazdy ukazuje na nesprávnu činnosť mazania motora.

 

Kontrolka (9) dobíjania akumulátora červenej farby musí svietiť pri zapnutom zapaľovaní a motoru v kľude. Po naštartovaní motora musí zhasnúť. Rozsvietenie, prípadne žhavenie kontrolky pri bežiacom motore ukazuje na poškodenie v obvode dobíjania akumulátora.

 

Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny (10) ukazuje pri zapnutom zapaľovaní teplotu chladiacej kvapaliny v rozsahu od 40°C do 120°C. Optimálna teplota motora sa pohybuje medzi 80 až 105°C.

 

Kontrolka (11) diaľkových svetiel modrej farby svieti v prípade, ak sú zapnuté diaľkové svetlá.

 

Kontrolka (12) hmlových svetiel zelenej farby môže byť využitá, ak je voz vybavený hmlovými svetlami.

 

Kontrolka (13) nebola zapojená. Ide o červenú kontrolku. V modeloch s vyhrievaním zadného skla slúži táto kontrolka ako signalizácia zapnutia vyhrievania. Farba bola zmenená na oranžovú.

 

Otáčkomer (14) ukazuje otáčky motora. Červené pásmo ukazuje rozsah otáčok, v ktorých by sa motor vzhľadom na jeho životnosť nemal pracovať. Pri využívaní maximálnej rýchlosti jednotlivých prevodových stupňov môžu otáčky krátkodobo dosiahnuť hodnoty žltého pásma. Tento otáčkomer sa montoval i vo verzii 105 GL. Pri tomto modeli je však treba sledovať hodnoty otáčok a nie farebné pásma, nakoľko pri motore o objeme 1046 cm3 by nemali otáčky prevyšovať viac než 4800 ot./min. Povolené je len krátkodobé prevýšenie maximálne do 5100 ot./min. Prístrojové štíty všetkých modelov okrem 105 S sú od augusta 1983 osvetlené zelenkavým svetlom vďaka použitiu svetlovodov. Od augusta 1984 sú prístroje chránené antireflexným sklom.

 

Od augusta 1987 sa v automobiloch Škoda 130 L, 130 GL, 135 L, 135 GL, 136 L, 136 GL montoval nový prístrojový štít. V ňom bol použitý nový ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny (3), ktorý nemal vyznačené číselné hodnoty. Bielou farbou sa označoval rozsah optimálnej činnosti motora od 85°C do 115°C. Táto teplota je vyššia než predtým, a je spôsobená zmenami v chladiacom systéme.

 

Kontrolka sytiča karburátora (17) oranžovej farby, ktorá svieti pokiaľ je sytič v činnosti.

 

Kontrolka zapnutých bezpečnostných pásov (18) červenej farby. Jej svietenie upozorňuje na nezapnuté bezpečnostné pásy cestujúcich na predných sedadlách.

 

Kontrolka parkovacej brzdy (19) červenej farby svieti v prípade, ak je páka ručnej brzdy v hornej polohe, čiže zatiahnutá.

 


 

Prístrojový štít Škoda 105 S

·               montovaný do júla 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka nevyužitá

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

 


 

Prístrojový štít Škoda 105 S

·               montovaný od augusta 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka zapnutia svetiel

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

12.        kontrolka zadného svetla do hmly

13.        kontrolka vyhrievania zadného skla

 


 

Prístrojový štít Škoda 105 L, 120 L

·               montovaný do júla 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka zapnutia svetiel

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

12.        kontrolka zadného svetla do hmly

13.        kontrolka vyhrievania zadného skla

 


 

Prístrojový štít Škoda 105 L, 120 L

·               montovaný od augusta 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka zapnutia svetiel

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

12.        kontrolka zadného svetla do hmly

13.        kontrolka vyhrievania zadného skla

14.        denné počítadlo kilometrov

15.        páčka nulovania denného počítadla

16.        kontrolka predných hmlových svetiel

 


 

Prístrojový štít Škoda 120 LS, 120 GLS

·               montovaný do júla 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka zapnutia svetiel

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

12.        kontrolka zadného svetla do hmly

13.        kontrolka vyhrievania zadného skla

14.        otáčkomer

15.        denné počítadlo kilometrov

16.        páčka nulovania denného počítadla

17.        kontrolka predných hmlových svetiel

 


 

Prístrojový štít Škoda 120 LS, 120 GLS, 130 L 

·               montovaný od augusta 1983

 

 

 

1.            kontrolka ľavého smerového svetla

2.            rýchlomer

3.            kontrolka pravého smerového svetla

4.            kontrolka zapnutia svetiel

5.            ukazovateľ paliva

6.            kontrolka bŕzd

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka tlaku oleja

9.            kontrolka dobíjania akumulátora

10.        ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

11.        kontrolka diaľkových svetiel

12.        kontrolka zadného svetla do hmly

13.        kontrolka vyhrievania zadného skla

14.        otáčkomer

15.        denné počítadlo kilometrov

16.        páčka nulovania denného počítadla

17.        kontrolka predných hmlových svetiel

 


 

Prístrojový štít Škoda 130 L, 130 GL, 135 L, 135 GL, 136 L, 136 GL

·               montovaný od augusta 1987

 

 

 

1.            rýchlomer s celkovým i denným počítadlom kilometrov

2.            páčka nulovania denného počítadla

3.            ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

4.            palivomer

5.            kontrolka tlaku oleja

6.            kontrolka dobíjania akumulátora

7.            kontrolka rezervy paliva

8.            kontrolka diaľkových svetiel

9.            kontrolka zapnutia svetiel

10.        kontrolka zadného svetla do hmly

11.        kontrolka bŕzd

12.        kontrolka vyhrievania zadného skla

13.        kontrolka ľavého smerového svetla

14.        kontrolka pravého smerového svetla

15.        kontrolka predných hmlových svetiel

16.        otáčkomer

17.        kontrolka sytiča karburátora

18.        kontrolka zapnutia bezpečnostných pásov

19.        kontrolka ručnej brzdy

 


 

Elektroinštalácia, schéma 1

Toto zapojenie je použité v modeloch Skoda 105 S, 105 L, 120, 120 L, 120 LE, 120 LS.

 Vysvetlivky

 

100            Akumulátor

101            Spínacia skrinka zapaľovania

102            Alternátor

103            Regulátor napätia

104            Spúšťač

105            Zapaľovacia cievka

106            Zapaľovací kábel cievky

107            Rozdeľovač *4

108            Zapaľovacie káble s koncovkami

109            Poistky          

110            Prístrojový štít           

111            Svorkovnica prístrojového štítu        

112            Svorkovnica prístrojového štítu        

113            Zásuvka elektrickej prípojky 

114            Spínač osvetlenia interiéru dverový, ľavý    

115            Ľavé svietidlo interiéru s ručným spínačom 

116            Spínač osvetlenia interiéru - dverový, pravý

117            Pravé svietidlo interiéru s ručným spínačom

118            Spínač motoru ventilátora chladenia

119            Motor ventilátora chladenia  

120            Spínač kontrolky tlaku oleje 

121            Snímač teplomera chladiacej kvapaliny       

122            Spínač signalizácie množstva paliva v nádrži

123            Spínač ukazovateľov smeru, akustickej a svetelnej húkačky a prepínač svetiel     

124            Svorkovnica  

125            Ukazovateľ smeru predný, ukazovateľ smeru bočný - ľavý                       

126            Ukazovateľ smeru predný, ukazovateľ smeru bočný - pravý         

127            Akustická húkačka    

128            Motor ostrekovača    

129            Spínač motora stieračov a motora ostrekovača

130            Svorkovnica - 1-neobsadené

                               2-motor stierača(sv.2)

                               3-kostra

                               4-motor stierača(sv.4)

                               5-motor stierača(sv.5)

                               6-motor ostrekovača

131            Motor stieračov

132            Svorkovnica - 1-prívod od poistky č.2

                               2,4,5-spínač sv. 2,4,5

133            Spínač obrysových svetiel a napájač prepínača hlavných svetiel

134            Svorkovnica - 1-prívod prúdu

                               2-obrysové svetlá

                               3-hlavné svetlá

135            Spínač varovných svetiel s prerušovačom ukazovateľov (135a)

136            Svorkovnica - 1-prívod od poistky č.1

                               2-prívod od poistky č.2

                               3-napájač prerušovača ukazovateľov

137            Spínač motora ventilátora kúrenia a vetrania, vyhrievanie zadného skla

138            Svorkovnica

139            Motor ventilátora kúrenia a vetrania

140            Spínač kontrolky brzdového systému

141            Spínač brzdových svetiel

142            Ľavý hlavný svetlomet

143            Pravý hlavný svetlomet

144            Spínacie relé tlmených svetlometov

145            Intervalový spínač stieračov

146            Svorkovnica

147            Spínacie relé diaľkových svetlometov

148            Spínač spätných svetlometov

149            Ľavé zadné skupinové svetlá

150            Pravé zadné skupinové svetlá

151            Elektromagnetický ventil karburátoru

152            Spínacie relé vyhrievaného zadného skla

153            Vyhrievané zadné sklo

154            Poistka vyhrievaného zadného skla

155            Intervalový spínač stieračov trojpolohový

156            Svorkovnica

157            Autorádio - zvláštna výbava

158            Spínač hmlových svetlometov a hmlového zadného svetla

159            Hmlové zadné svetlo

 

*1 - Škoda 120 LS, prípadne zvláštna výbava

*2 - Nemontuje sa, dodatočná montáž

*3 - Zvláštna výbava

*4 - Uvedené zapojení regulátoru napätia, v zátvorkách, prislúcha modelu Škoda 120 LS,

       prípadne zvláštna výbava (alternátor 55A)

*5 - Škoda 120 LS, prípadne zvláštna výbava, päťpolohový spínač

 


 

Elektroinštalácia, schéma 2

Toto zapojenie je použité v modeloch Skoda 105 GL a 120 GLS.

 

 

 

Vysvetlivky

 

100            Akumulátor

101            Spínacia skrinka zapaľovania

102            Alternátor

103            Regulátor napätia

104            Spúšťač

105            Zapaľovacia cievka

106            Zapaľovací kábel cievky

107            Rozdeľovač *4

108            Zapaľovacie káble s koncovkami

109            Poistky          

110            Prístrojový štít           

111            Svorkovnica prístrojového štítu        

112            Svorkovnica prístrojového štítu        

113            Zásuvka elektrickej prípojky 

114            Spínač osvetlenia interiéru dverový, ľavý    

115            Ľavé svietidlo interiéru s ručným spínačom 

116            Spínač osvetlenia interiéru - dverový, pravý

117            Pravé svietidlo interiéru s ručným spínačom

118            Spínač motoru ventilátora chladenia

119            Motor ventilátora chladenia  

120            Spínač kontrolky tlaku oleje 

121            Snímač teplomera chladiacej kvapaliny       

122            Spínač signalizácie množstva paliva v nádrži

123            Spínač ukazovateľov smeru, akustickej a svetelnej húkačky a prepínač svetiel     

124            Svorkovnica  

125            Ukazovateľ smeru predný, ukazovateľ smeru bočný - ľavý                       

126            Ukazovateľ smeru predný, ukazovateľ smeru bočný - pravý         

127            Akustická húkačka    

128            Motor ostrekovača    

129            Spínač motora stieračov a motora ostrekovača

130            Svorkovnica - 1-neobsadené

                              2-motor stierača(sv.2)

                              3-kostra

                              4-motor stierača(sv.4)

                              5-motor stierača(sv.5)

                              6-motor ostrekovača

131            Motor stieračov

132            Svorkovnica - 1-prívod od poistky č.2

                               2,4,5-spínač sv. 2,4,5

133            Spínač obrysových svetiel a napájač prepínača hlavných svetiel

134            Svorkovnica - 1-prívod prúdu

                              2-obrysové svetlá

                              3-hlavné svetlá

135            Spínač varovných svetiel s prerušovačom ukazovateľov (135a)

136            Svorkovnica - 1-prívod od poistky č.1

                              2-prívod od poistky č.2

                              3-napájač prerušovača ukazovateľov

137            Spínač motora ventilátora kúrenia a vetrania, vyhrievanie zadného skla

138            Svorkovnica

139            Motor ventilátora kúrenia a vetrania

140            Spínač kontrolky brzdového systému

141            Spínač brzdových svetiel

142            Ľavý hlavný svetlomet

143            Pravý hlavný svetlomet

144            Spínacie relé tlmených svetlometov

145            Intervalový spínač stieračov

146            Svorkovnica

147            Spínacie relé diaľkových svetlometov

148            Spínač spätných svetlometov

149            Ľavé zadné skupinové svetlá

150            Pravé zadné skupinové svetlá

151            Elektromagnetický ventil karburátoru

152            Spínacie relé vyhrievaného zadného skla

153            Vyhrievané zadné sklo

154            Poistka vyhrievaného zadného skla

155            Intervalový spínač stieračov trojpolohový

156            Svorkovnica

157            Autorádio - zvláštna výbava

158            Spínač hmlových svetlometov a hmlového zadného svetla

159            Hmlové zadné svetlo

 

*1 - Škoda 120 LS, prípadne zvláštna výbava

*2 - Nemontuje sa, dodatočná montáž

*3 - Zvláštna výbava

*4 - Uvedené zapojenie regulátoru napätia, v zátvorkách, prislúcha modelu Škoda 120 LS,

       prípadne zvláštna výbava (alternátor 55A)

*5 - Škoda 120 LS, prípadne zvláštna výbava, päťpolohový spínač

 


 

Žiarovky

Žiarovky, ktorými sú modely Škoda vybavené, si popíšeme v nasledujúcej časti. Okrem žiaroviek svetlometov, ktoré sa upevňujú uzávermi cez ich objímky, a žiaroviek vnútorného osvetlenia vsadených hrotmi do pätíc do kontaktných držiakov, sú všetky ostatné žiarovky upevnené kolíkmi pätice vo výreze objímky – pri výmene sa žiarovka zatlačí a pootočí. Do vozidiel Škoda 105, 120, 130 sa montovali nasledovné žiarovky:

 

Predné svetlomety

 

·               Dve asymetrické dvojvláknové žiarovky 12V – 45/40 W hlavných svetlometov v modeloch Škoda 105 S a 120 do júla 1981

·               Dve halogénové dvojvláknové žiarovky  H4 12 V – 60/55 W hlavných svetlometov v modeloch Škoda 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS, 130 L, od augusta 1981 aj Škoda 105 S a 120

·               Dve halogénové jednovláknové žiarovky H1 12 V – 55 W prídavných diaľkových svetlometov v modeloch Škoda 105 GL, 120 LS, 120 GLS do júla 1983

·               Dve jednovláknové žiarovky obrysových svetiel 12 V – 4 W

 

Predné smerové svetlá

 

·               Dve jednovláknové žiarovky 12 V – 21 W vo všetkých modeloch

 

Bočné smerové svetlá

 

·               Dve jednovláknové žiarovky 12 V – 4 W v modeloch vyrábaných od augusta 1984

 

Zadné skupinové svetlá

 

·               Dve jednovláknové žiarovky obrysových svetiel 12 V – 5 W

·               Dve jednovláknové žiarovky brzdových svetiel 12 V – 21 W

·               Dve jednovláknové žiarovky zadných smerových svetiel 12 V – 21 W

·               Dve jednovláknové žiarovky spätných svetiel 12 V – 21 W

·               Dve jednovláknové žiarovky osvetlenia evidenčného čísla 12 V – 5 W v modeloch Škoda 105 GL, 120 GLS od augusta 1981, ostatné modely od augusta 1983

 

Osvetlenie evidenčného čísla

 

·               Dve jednovláknové žiarovky osvetlenia evidenčného čísla 12 V – 5 W v modeloch Škoda 105 S, 120,  120 L, 120 LS

 

Osvetlenie interiéru

 

·               Dve jednovláknové žiarovky obrysových svetiel 12 V – 5 W

 

Osvetlenie prístrojovej dosky

 

·               Dve jednovláknové žiarovky 12 V – 2 W v modeloch Škoda 105 S a 120

·               Štyri jednovláknové žiarovky 12 V – 2 W v modeloch Škoda 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS, 130 L

 

Kontrolky

 

·               Sedem jednovláknových žiaroviek 12 V – 2 W v modeloch Škoda 105 S a 120 do júla 1983

·               Jedenásť jednovláknových žiaroviek 12 V – 2 W vo všetkých modeloch od augusta 1983 v modeloch Škoda 105 L, 105 GL, 120 L, 120 LS, 120 GLS do júla 1983

·               Jedenásť jednovláknových žiaroviek 12 V – 2 W vo všetkých modeloch od augusta 1983

 

Zadné hmlové svetlo

 

·               Jedna jednovláknová žiarovka 12 V – 21 W vo všetkých modeloch vyrábaných od augusta 1984, u starších modelov sa muselo svetlo doplniť

 


 

Poistky

Poistky prerušujú prívod prúdu do obvodu v prípade, že dôjde k neprípustnému zvýšeniu hodnôt stanovených pre daný obvod, čo je zvyčajne spôsobené skratom. Ich účelom je chrániť jednotlivé elektrické spotrebiče vo vozidle. Umiestnené sú v poistkovej skrini. Tú nájdeme vľavo pod palubnou doskou. Prístup je blokovaný krytom, upevneným skrutkou, ktorú možno bezproblémovo uvoľniť rukou bez použitia náradia. Jednotlivým poistkám sú priradené spotrebiče nasledovným spôsobom.

 

 

 

Poistka 1

 

·               Zásuvka elektrickej prípojky

·               Húkačka

·               Brzdové svetlá

·               Motor ventilátora chladiča

·               Výstražné svetlá

·               Vnútorné osvetlenie

 

Poistka 2

 

·               Motor stieračov

·               Motor ventilátora kúrenia a vetrenia

·               Motor ostrekovača

·               Smerové svetlá

·               Teplomer

·               Palivomer a kontrolka zásoby paliva

·               Kontrolka činnosti alternátora a mazania motoru

·               Kontrolka brzdovej sústavy

·               Spätné svetlá

·               Elektromagnetický ventil karburátora

 

Poistka 3

 

·               Ľavé obrysové svetlo

·               Ľavé koncové svetlo

 

Poistka 4

 

·               Pravé obrysové svetlo

·               Pravé koncové svetlo

·               Osvetlenie poznávacej značky

·               Osvetlenie prístrojovej dosky

 

Poistka 5

 

·               Svetlomet – ľavé tlmené svetlo

·               Zadné hmlové svetlo

·               Kontrolka zadného hmlového svetla

 

Poistka 6

 

·               Svetlomet – pravé tlmené svetlo

 

Poistka 7

 

·               Svetlomet – ľavé diaľkové svetlo

·               Kontrolka diaľkových svetiel

·               Pomocný svetlomet ľavý

 

Poistka 8

 

·               Svetlomet – pravé diaľkové svetlo

·               Pomocný svetlomet pravý

 Google
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok