OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.02.2009 14:14:59 

Stránka venovaná automobilom Škoda 105 ... 136

Návody‚ tipy‚ triky s elektrikou

Kontrolka zapnutých svetiel

Asi ste si všimli, najmä pri starších modeloch, že na palubnej doske je kontrolka osvetlenia, ktorá však nesvieti. V manuály sa uvádza, že je to zvláštna výbava v niektorých modeloch. Zvláštna výbava v tomto prípade znamená, že tam akurát chýba žiarovka. Stačí ju tam len dokúpiť -  jednovláknová číra žiarovka 12V 2W, demontovať palubnú dosku, umiestniť žiarovku do objímky  a kontrolka skvelo funguje. Využijete to hlavne, pokiaľ ako väčšina rozumných ľudí svietite i cez deň a neviete, či ste rozsvietili svetlá, nakoľko na spínač svetiel nie je kvôli volantu vidno.

 

 

 


 

Jednoduchý automatický spínač svetiel

Automatické zapínanie funguje tak, že keď otočíte kľúčom od zapaľovania tak sa rozsvieti kontrolka dobíjania akumulátora a mazania motoru, ale kontrolka svetiel sa ešte nerozsvieti. Ako náhle naštartujete motor a alternátor začne dobíjať, musí sa tak žiarovka pre indikáciu dobíjania zhasne, nakoľko z alternátoru sa na ňu dostane napätie 12V a vďaka tomu sa automaticky rozsvietia obrysové svetlá cez automobilové relé 12V – 40A. Po vypnutí motoru svetlá automaticky zhasnú, pretože alternátor prestane dobíjať. Jedinou podmienkou pre správnu funkčnosť je, aby bol spínač svetiel stále zapnutý, vďaka tomu sa rozsvieti a zhasnú jak obrysové svetlá, tak i halogénové reflektory.

 

    

 

Relé sa zapojí tak, že na konektor 87 privediete trvalé kladné napájacie napätie pre obrysovky a na konektor 30 privediete vodič, ktorý slúži pre zapnutie parkovacích svetiel. Tieto vodiče nájdete na vypínači obrysových svetiel. K nim pripevníte vodiče,  ktoré povedú na uvedené konektory relé. Ďalej na konektor 85 privediete vodičom napätie z vodiča, ktorý vedie z alternátoru. Ide o vodič, ktorý slúži pre indikáciu dobíjania alternátora. Konektor 86 sa uzemní. Vodiče v elektroinštalácii auta neprerušujte, len sa k nim paralelne cez faston rýchlospojky pre dva vodiče pripevní ďalší vodič, ktorý povedie k relé. Nezabudnite zaizolovať faston konektory 6,3mm u kontaktov na relé.

 


 

Zapojenie hmloviek

 

 

 

Vysvetlivky


1)            spínač hmlových svetiel

2)            spínacie relé hmlových svetiel

3)            spínacie relé tlmených svetiel

4)            spínacie relé diaľkových svetiel

5)            predné hmlovky

6)            kontrolka predných hmloviek

7)            zadná hmlovka

8)            kontrolka zadnej hmlovky

9)            poistková skřínka

10)        poistky

11)        prívod k spúšťaču

 

Minimálne prierezy zvodičov

 

a)            2,5 mm2

b)            1,5 mm2

c)            0,75 mm2

 

 Indikátor nabíjania akumulátora

Je to veľmi jednoduchý indikátor dobíjania batérie v automobile. Zapája sa na spínaciu skrinku a to tak, že ked sa prepne kľúč do polohy 1 tak sa indikátor zapne, čiže na poistku 2. Na indikátore je je použitá žltá LED dioda, ukazujúca slabú batériu a teda nízke napätie. 3 zelené LED diody ukazujú ideálny stav batérie i dobíjania. Posledná červená LEDka signalizuje prebíjanie batérie.

 

Schéma zapojenia

 

 

 

Plošný spoj

 

 

 

Osadenie súčiastok

 

 

 

Zoznam súčiastok

 

D1                  LED 5 mm žltá

D2 až D4       LED 5 mm zelená

D5                  LED 5 mm červená

D6                  zenerová dioda BZX83V010

D7 až D11     1N4148

R1 až R10     1kΩ miniatúrne

T1 až T5        BC 547

 


 

Indikátor nabíjania akumulátora 2

Je to veľmi jednoduché zapojenie, ktoré zodpovedá zapojeniu uvedenom v článku Indikátor dobíjania batérie. Podobne sa zapája sa na spínaciu skrinku, poistku 2. Na indikátore je použitá žltá LED dioda ukazujúca slabú batériu a teda nízke napätie. 3 zelené LED diody ukazujú ideálny stav batérie i dobíjania. Posledná červená LEDka signalizuje prebíjanie batérie. Kladné napájacie napätie sa pripája na PAD1, PAD2 sa pripája na zem.

 

Schéma zapojenia

 

 

 

Plošný spoj

 

 

 

Rozloženie súčiastok

 

 

 

Zoznam súčiastok

 

D1                                   BZX83V007,5

D2 až D6                        1N4148

T1 až T5                         BC237

LED1                              5mm červená

LED2 až LED4               5mm zelená

LED5                              5mm žltá

R1, R3, R5, R7, R9       470Ω

R2, R4, R6, R8, R10     4,7kΩ

R11                                1kΩ

R12                                10Ω

 


 

Indikátor nabíjania akumulátora 3

Ide o veľmi jednoduchý, spoľahlivý optický ukazovateľ napätia s moderným integrovaným obvodom TCA965, ktorý funguje ako komparátor s presne definovanými úrovňami. Merané napájacie napätia sa môže pohybovať v rozmedzí od 5V do 20V. Napäťové úrovne sú signalizované troma LED diodami. Ak je hodnota napätia od 0V do 11,6V, svieti žltá LED. Medzi úrovňami 11,6V až 14,5V svieti zelená LED. Nad 14,5V svieti červená LED.

 

Schéma zapojenia

 

 

 

Plošný spoj

 

 

 

Rozloženie súčiastok

 

 

 

Zoznam súčiastok

 

R1        82kΩ

R2        27kΩ

R3        4,7kΩ

R4        1,5kΩ

R5        5,6kΩ

R6        10kΩ

R7        100Ω

R8        560Ω

R9        56kΩ

R10      18kΩ

R11      220kΩ

C1        4,7 µF 16V radiálny

D1        LED 8mm červená

D2        LED 8mm zelená

D3        LED 8mm žltá

IO        TCA965

U1        svorkovnica do DPS

 


 

Merač štartovacej schopnosti akumulátora

Najväčším nešťastím motoristu je ked jeho plechový miláčik nejde naštartovať. Vo väčšine prípadov je to z dôvodu vybitia akumulátora. Preto som sa rozhodol poskytnúť vám túto schému na merač štartovacej schopnosti akumulátora.


Napätie sa privádza priamo z akumulátora cez vodiče o priereze aspoň 2,5mm2 na vstupnú  svorkovnicu  U1. K akumulátoru je paralelne pripojených 9 výkonových rezistorov,  ktorých  výsledný odpor  je  2,4Ω a stratový výkon je 90W. To umožní krátkodobé zaťaženie akumulátora prúdom 50A. Dvojfarebná LED D1 signalizuje správnu polaritu pripojeného napätia. Ak svieti na zeleno, polarita je správna. Napätie sa meria stlpcovým indikátorom LM3914, ku ktorému je pripojených 10 LED, D3 až D12.


Odpormi je nastavený krok 0,5V. Merací rozsah je 10V, svieti LED D3, až 14,5V, svietia všetky LED D3 až D12. Tieto hodnoty sa musia najprv nakalibrovať. Použijeme pri tom  zdroj. Nastavíme hodnotu napätia 10V a trimrom R11 točíme kým LED D3 nezačne svietiť. Potom nastavíme na zdroji 14,5V a trimrom R12 točíme, kým nesvieti LED D12. Tlačidlo SW1 slúži na prepínanie rozsahu, presnejšie ak chceme merať štartovaciu schopnosť akumulátora s napätím 6V. Pre kalibráciu tohoto rozsahu použije na nastavenie hornej úrovne napätia trimer R13.


Upozornenie. Kalibráciu obvodu vykonávame v stave ked ešte nemáme na DPS osadené výkonové odpory. Až po nastavení dolných a horných napäťových úrovní prispájkujeme výkonové rezistory R1 až R9.

 

Schéma zapojenia

 

 

 

Plošný spoj

 

 

 

Rozloženie súčiastok

 

 

 

Zoznam súčiastok

 

R1 až R9         2,2Ω 10W drôtové

R10, R14         560Ω

R11, R12         500Ω trimer PT6V

R13                 1kΩ trimer PT6V

R15                 1,2kΩ

R16                 12kΩ

R17                 3,3kΩ

R18                 1,8kΩ

C1                   10 µF 35V radiálny

D1                   LED 5mm dvojfarebná bipolárna červená/zelená

D2                   1N5002

D3 až D5         LED 5mm červená

D6 až D8         LED 5mm žltá

D9 až D12       LED 5mm zelená

IO1                  LM3914

IO2                  7806

SW1                tlačítko

U1                   svorkovnica do DPS

 


 

Cyklovač stieračov

Počas jazdy starším autom, keď prší dážď, fungujú stierače na plný výkon bez možnosti ich regulácie. To má prakticky za následok zhoršenie viditeľnosti vodiča a väčšie opotrebenie gumičiek na stieračoch, ktoré niekedy stierajú nasucho. Tento obvod umožňuje plnú reguláciu frekvencie automobilových stieračov. Srdcom celej stavebnice je známy obvod časovača NE 555, ktorý pracuje ako astabilný multivibrátor.

 

Schéma zapojenia

 

 

 

Popis

 

Kondenzátor C3 ochraňuje stavebnicu pred prepätím, ktoré môže vzniknúť v elektrickej sieti automobilu. Dióda D2 slúži ako ochrana pred prepólovaním. Cievka relé je pripojená medzi kladný pól napätia a vývod č.3 obvodu NE 555, čo má za následok, že relé spína v čase neregulovanom t2. Dióda D1 paralelne pripojená s cievkou relé slúži na potlačenie prepätia indukovaného v cievke pri vypínaní relé. Cievka v použitom relé má odpor okolo 400 Ohm, preto pri napätí 12V je odber prúdu zo zdroja okolo 30mA. K svorke A pripájame napájacie napätie, C je kostra. Zo svorky B vedieme vodič k motoru stieračov cez spínač stieračov.

 

Plošný spoj

 

 

 

Rozloženie súčiastok

 

 

 

Pokyny pri oživení a montáži

 

Súčiastky sa snažíme spájkovať dôkladne, s čo najkratšími nožičkami kvôli otrasom, ktoré vznikajú v priebehu jazdy autom. Ako vidno na obrázku rozloženia  súčiastok je červenou farbou vyznačená drôtová prepojka, ktorú je potrebné  urobiť medzi zemou (svorka C) a pinom 1 obvodu NE555. Môžme tak učiniť pripájkovaním krátkeho drôtu zo spodnej strany plošného spoja k pinu a zemi.


Často po jednom zotrení stieračom ostáva v strede okna pruh, ktorý zhoršuje viditeľnosť. Aby sme tomu zabránili, nastavíme cyklovač tak, aby v priebehu jedného cyklu stierač zotrel okno dvakrát. Preto nastavíme čas t2 na 1,5 až 2 sekundy, čo je postačujúci čas, na zopnutie spínača polohy stieračov pri druhom zotrení. S ohľadom na veľký rozptyl kondenzátorov od -50% do +60% je potrebné nastaviť hodnotu R2 pokusom. Skúsime to s potenciometrom s hodnotou 20kOhm a nastavíme čas t2 na 1,5 až 2s. Čas t1 regulujeme potenciometrom od 1sekundy až do 1 minúty.

 

Zoznam súčiastok

 

IC

NE 555

D1

1N4148

D2

1N4007

R1

300 Ω

C2

10 nF

C3

47 nF

Relé

HG 4088

 

 

1

2

3

P1

100 k

220 k

470 k

R2

3,9 k

8,2 k

15 k

C1

470 µF

220 µF

100 µF

t1

34 s

34,8 s

33 s

t2

1,2 s

1,2 s

1 s

 

 Cyklovač stieračov 2


Schéma zapojenia


 


Popis

 

Zapojenie sa skladá z dvoch tranzistorov ktoré pracujú ako stabilní klopný obvod. Pri prepnutí kombinovaného prepínača do krajnej dolnej polohy dôjde k pripojení bodu A na kostru. Počiatočné podmienky sú zvolené tak, aby tranzistor T2 bol vo vodivom stave, relé v kolektore T2 zopne, prepne kontakty a uvedie motor stieračov do chodu. Kondenzátor C4 sa vybíja cez R4, R5 obmedzuje špičkový prúd na báze T1 až kým na báze T1 je napätie, pri ktorom sa tranzistor T1 otvorí. V tom okamihu sa vplyvom náboja na C1 objaví na báze T2 záporné napätie, ktoré uzavrie tranzistor T2, relé odpadne, prepne kontakty a motor stieračov samočinne dobehne do východzej polohy. Dĺžka časového intervalu je úmerná časovej konštante R4, C4 a musí byť kratšia ako doba jedného kyvu stieračov (0,6 až 1s). Pokiaľ je tranzistor T1 vodivý, vybíja sa kondenzátor C1 cez odpory R2 a R3, čím sa zvyšuje napätie na báze T2 tak dlho, až sa tranzistor T2 otvorí a pôsobením náboja C4 sa uzavrie tranzistor T1. Tento postup sa cyklicky opakuje. Minimálny čas je daný hodnotou odporu R2 (2s). Nastavením potenciometru R3 na maximálnu hodnotu je interval asi 30s. Potenciometer môže byť lineárny alebo logaritmický.

 

Plošný spoj a rozmiestnenie súčiastok

 

 

 

Zapojenie cyklovača


 


Zoznam súčiastok


R1          2k2

R2          147k

R3          potenciometer M22

R4          47k

R5         100

C1          220uF

C2, C3   22uF

C4          47uF

C5, C6   4,7uF

T1           KC147

T2           KF507

dióda      ľubovoľná, hlavná je jej vhodnosť pre dané napätie a prúd

relé         na type nezáleží, hlavná je jeho vhodnosť pre dané napätie a prúd

 Merač uhlu zopnutia kontaktov

Väčšina metód na nastavenie uhlu zopnutia kontaktov nie je ideálna a vedie k väčším i menším chybám v zapaľovacej sústave automobilu. Zmena vzdialenosti kontaktov prerušovača môže sťažiť a znemožniť spoľahlivý chod automobilu. Ak je medzera veľká, objavujú sa problémy so štartovaním, chod motora je ťažší, nepravidelný a zvyšuje sa spotreba. Ak je medzera menšia kontakty sa rýchlejšie opaľujú. Preto je dôležité dodržiavať výrobcom predpísané hodnoty, čo u vozidiel Škoda 100 až 120 zodpovedá hodnote 55°, čiže 61% na stupnici merača. Tieto uhly nezávisia od rýchlosti otáčok motora, mení sa len perióda spínania.


Je treba tiež upozorniť, že nastavenie vzdialenosti kontaktov prerušovača môžeme urobiť pri zastavenom motore, avšak za prevádzky motora je kvôli opotrebovaniu vačky, ložisiek vzdialenosť kontaktov iná a uhol zopnutia nie je dodržaný. Miesto statického merania vzdialenosti kontaktov pomocou pliešku a žiarovky je vhodnejšie merať uhol zopnutia behom chodu motora elektronicky. Táto metoda je presná, ľahšia, rýchlejšia.


Merač používa ako zobrazovacie zariadenie klasický mikroampérmeter, ktorého stupnica je  lineárna, rozdelená na 100 dielikov, typu MP80, prípadne MP120, alebo iný s rozsahom 100μA. Pred použitím merača ho ale musíme správne nastaviť. Vstupné svorky U1 skratujeme, a trimrom R6 nastavíme ručičku merača na maximálnu výchylku. Potom na vstup privedieme jednosmerné napätie, ručička by sa mala pohnúť smerom k nule. Signál na svorkovnicu U1 sa privádza z kontaktov prerušovača. Napájanie zariadenia sa privádza z napájacej sústavy automobilu na svorkovnicu U2.


Schéma zapojeniaPlošný spoj

 

Rozloženie súčiastok


 

Zoznam súčiastok


R1               1,8kΩ

R2, R4         1kΩ

R3               3,9kΩ

R5               4,7kΩ

R6               500Ω trimer

R7               680Ω

C1, C2        100nF keramický

C3               2,2 μF 35V radiálny

D1, D2        KA262

D3               BZX83V005.6

T1               KF508

T2               KC237

U1, U2       svorkovnice do DPS

OTC1         ručičkový merač 100μA MP80 alebo MP120

 Otáčkomer 12 LED

Neoddeliteľnou súčasťou každého športového auta je otáčkomer, ktorý však vo väčšine škodoviek chýba a zohnať ho je rovno zázrak. Preto som sa rozhodol poskytnúť vám tento návod na výrobu otáčkomera, kde otáčky sú signalizované 12 LED diódami.


Impulzy zo zapaľovacej sústavy motora sú privádzané na vstup otáčkomera a rezistorom R1 priamo na vstup obvodu MAF115, ktorý je základom celého zapojenia. Kondenzátor C1 spolu s R1 „očišťuje” vstupný signál od rušivých zákmitov, ktoré produkujú sústavy s kontaktným prerušovačom. Vstupné impulzy sú v integrovanom obvode IO1 privádzané na Schmittov klopný obvod a potom do monostabilného klopného obvodu, ktorý z nich vytvára impulzy s konštantnou šírkou, danou odporom R2 a kapacitou kondenzátorom C2. Ďalšia časť IO1 potom prevádza impulzy na prúd o veľkosti priamo úmernej ich opakovaciemu kmitočtu. Veľkosť tohto prúdu tečúceho z vývodu 10 k spoločnej zemi, môžeme meniť odporom R4. Na R3 medzi vývodom 10 a zemou se vytvára napätie o veľkosti tiež priamo úmernej rýchlosti otáčania. Toto napätie je filtrované kondenzátorom C3 a vedené do riadiaceho vstupu 17 obvodu IO2, obvodu A277. Referenčné napätie pre obvod IO2 je vytvárané deličom R5 a R6 z výstupného napätia stabilizátora v obvode MAF115. Indikačné LED D2 až D13 sa rozsvecujú podľa otáčok motora. Dioda D1 indikuje pripojenie napájacieho napätia.


Uvedené hodnoty súčiastok otáčkomera sú navrhnuté pre rozsah 0 až 6000 ot/min, čo pre štvordobový štvorvalcový motor zodpovedá rozsahu kmitočtu vstupných impulsov 0 až 200 Hz.


Schéma zapojenia
Plošný spoj


     


Rozloženie súčiastok
Zoznam súčiastok


IO1                        MAF115

IO2                        A277

LD1 až LD4           LED 5mm žltá

LD5 až LD9           LED 5mm zelená

LD10 až LD13       LED 5mm  červená

R1, R3, R5            22 kΩ

R2                         68 kΩ

R4                         6,8 kΩ

R6                         12 kΩ

R7                         1,2 kΩ

C1                         2,2 nF keramický

C2                         33 nF keramický

C3,C4                    20 μF elektrolytický

 


 

Otáčkomer 24 LED

V tomto prípade sa jedná o otáčkomer s 24 LED diodami na indikáciu otáčiek a ešte jednou využitou ako indikácia zapnutia. Základom je opäť obvod MAF115, zapojený rovnako ako u varianty s 12 LED. Svitivé diody sú riadené dvoma obvodmi A277, zapojenými do kaskády. Výstupné signálové napätir obvodu MAF115 je privedené na riadiace vstupy oboch integrovaných obvodov. Plynulý prechod svitu medzi diodami LD13 a LD14 je zaistený náväzným nastavením referenčných napätí na příslušných vstupoch oboch integrovaných obvodov. Obvod pre riadenie LED diod je vlastne svetlom ovplyvňovaný delič napätia. Tvoria ho rezistory R8, R10 a fotorezistor R9.

 

Schéma zapojenia

 

  

 

Plošný spoj

 

    

 

Rozloženie súčiastok

 

 

 

Zoznam súčiastok

 

IO1                     MAF115

IO2, IO3             A277

LD1 až LD8        LED 5mm žltá

LD9 až LD17      LED 5mm zelená

LD18 až LD25    LED 5 mm červená

R1, R3, R5         22 kΩ

R2                      68 kΩ

R4, R6, R7         6,8 kΩ

R8, R11             1,2 kΩ

R9                      WK 650 60a fotorezistor

R10                    390 Ω

C1                      2,2 nF keramický

C2                      33 nF keramický

C3, C4               20 μF elektrolytický

 Google
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok