OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.02.2009 14:14:59 

Stránka venovaná automobilom Škoda 105 ... 136

Návody‚ tipy‚ triky s motorom

Úprava konzoly výfuku

Veľkým zdrojom hluku v Škodovkách je pevné spojenie tlmiča výfuku s motorom pomocou oceľovej konzoly, ktorá prenáša pri určitých rýchlostiach rezonancie z pracovného cyklu motora na karosériu. Na odstránenie tejto príčiny sa amatérskym spôsobom vkladá medzi konzolu a držiak tlmiča výfuku silentblok, ktorý rezonančný hluk tlmí. Veľký a tvrdý silentblok úplne nespĺňa svoj účel, preto je výhodnejšie vložiť medzi konzolu a držiak tlmiča výfuku dva pružné silentbloky, napríklad  z chladiča motora automobilov Škoda Octavia, starší model.

 

Montáž spočíva v tom , že sa stará konzola odmontuje z motora. Potom sa rozpíli a na miesta rozpílenia sa navaria uholníky. V týchto uholníkoch sú navŕtané diery, tak aby nebol problém upevniť silentbloky. Je to zložitejšie a prácnejšie riešenie, ktoré vyžaduje aj nejakú tú dielničku. V ďaka tejto konzolke však žnížite hluk v kabíne vašej škodovky.

 


 


 

Rozpery náprav

Pre normálnu cestnú premávku je skelet škodoviek dostatočne vystužený. Ak však pomýšľate o športovej prevádzke automobilu, je dobré karosériu spevniť a vystužiť na miestach pripevnenia ochranných krytov motora, prevodovky či prednej nápravy. Obzvlášť pri vozoch určených pre rally či rallyckos.

 

Uvedieme si teraz dve úpravy, výstuhy, ktoré pre šport sú povinné, ale môžu ich použiť aj bežný motoristi. Ide o vzpery trubkových profilov, ktoré sa dajú ku skeletu priamo privariť, alebo priskrutkovať zhora medzi tlmiče, čiže si povieme o rozperách prednej a zadnej nápravy. Predná sa umiestňuje v kufri, zadná za sedadlami. Zhotoviť sa dajú či už z ocele, alebo pre šport, kvôli čo najmenšej hmotnosti, z hliníka, prípadne i duralu. Síce v kufri budú prekážať, ale v celku dosiahnete lepšiu tuhosť karosérie vášho miláčika.

 

Predná rozpera

Pri výrobe prednej rozpery treba dbať hlavne na dobré spracovanie a zlícovanie v karosérii. Ak sa ju rozhodnete len priskrutkovať, tak priložte rozperu medzi tlmiče a označte si miesta vŕtania dier. Potom vyvŕtajte otvory s vrtákom o priemere 8,5 mm. Ak sa rozhodnete priamo ich privariť ku skeletu, musíte vymontovať tlmiče vrátane pryžových dielov.

 

 

 

Zložitejšie, ale z hľadiska hmotnosti oveľa ľahšie duralové či hliníkové rozpery sa vyrábajú podobným spôsobom. Môžete použiť trubky s kruhovým alebo štvorhranným profilom. Tieto rozpery môžete len priskrutkovať, čo je praktickejšie, ale na druhej strane privarené rozpery zabezpečujú väčšiu tuhosť.

 

Zadná rozpera

Zadná rozpera sa odporúča montovať len v prípade ak máte športové tlmiče a pružiny. Pre bežnú cestnú premávku je zadná časť auta dostatočne vystužená. Pre motoristov, ktorý jazdia na LPG, je v zadnom kufri nádrž, takže montáž rozpery je dosť ťažká, ba priam nemožná.


 

  Odľahčenie zotrvačníka

Zotrvačník má za úlohu vyrovnávať nepravidelnosť chodu  piestového motora, ktorý z princípu funkcie nemá a ani nemôže mať konštantnú uhlovú rýchlosť.  Čím väčší počet valcov sa použije, tým je potreba použitia zotrvačníka menšia, Pri dvanásťvalcových motoroch je jeho potreba nulová, zastúpi ho hmotnosť kľukového hriadeľa. Používa sa tam skôr z dôvodu získania trecej plochy pre spojku a upevnenie ozubeného venca pre spúšťač. Pri výpočtu jeho hmotnosti pre sériové vozidlá sa prihliada k tomu, aby energia akumulovaná do zotrvačníka umožnila rozjazd vozidla bez potreby manipulácie s akcelerátorom. Je síce ťažší než je potrebné, ale uľahčuje rozjazd neskúseným vodičom a zlepšuje chovanie vozidla pri jazde v kolóne, kde stačí narábať len so spojkou bez pridania plynu. Na druhej strane zbytočne veľká hmotnosť zotrvačníka obmedzuje akceleráciu motora. Naakumuluje sa tam energie, ktorá sa pri akcelerácii nenávratne stratí. Najlepšie by bolo zotrvačník vôbec nepoužívať.

 

Zotrvačník má tvar kruhovej dosky s vybraním pre umiestnenie spojky. Vyrába sa prevažne zo zliatiny, pre otáčky nad 7000 z ocele. Odliatok sa celý obrába a následne sa samostatne a potom spolu s kľukovým hriadeľom vyvažuje. Preto pri demontáži je vždy nutné označiť ivh vzájomnú polohu, aby nedošlo k porušeniu vyváženia.

 

Pri montáži zotrvačníka treba dbať na čistotu dosadacích plôch. Tá pre pripojenie ku kľukovému hriadeľu musí byť čistá  a hladká, aby zotrvačník axiálne nehádzal a aby bola dosiahnutá čo najväčšia styčná plocha. Dosadacia plocha lamely musí byť zbavená mastnoty, ináč by spojka preklzávala. Odmastený by mal byť celý zotrvačník, lebo časom sa mastnota dostane na dosadaciu plochu. Pokiaľ dosadacie plochy pre lamelu spojky obrúsite, musíte o rovnakú hodnotu obrúsiť i plochu pre u prítlačného taniera spojky. Zahĺbenie musí zostať rovnaké, u škodoviek je to 25,5 mm.

 

Pri znižovaní hmotnosti zotrvačníka pri športových úpravách motora je potrebné uvedomiť si, že existuje nejaká minimálna prijateľná hmotnosť, ktorá sa u škodoviek podľa úpravcov pohybuje na hranici 7 kg. Pokiaľ pôjdete s hmotnosťou nižšie, na 5 kg, nastanú problémy s voľnobežnými otáčkami, rovnomernosťou chodu a vyvážením. Určitou pomôckou pre odľahčenie zotrvačníka je fakt, že zotrvačné sily rastú s druhou mocninou rýchlosti, a tak je možné použiť zotrvačník takého prevedenia, kde je väčšina hmoty na jeho obvode. Rýchlosť je vysoká a postačí menšia hmotnosť pre rovnaký efekt. Z toho ale vyplýva i menšie množstvo materiálu v miestach, ktoré majú vplyv na pevnosť pripevnenia obvodovej časti zotrvačníka a preto je lepšie použiť oceľ oproti zliatinám. Pokiaľ nebudete motor vytáčať na viac než 6000 otáčok, pretože ide o zníženie spotreby a zvýšenie akcelerácie bez snahy o extrémne zvýšenie výkonu, tak zliatinový ešte vyhovuje.

 

Na nasledovných obrázkoch vidíte možnosti odľahčenia zotrvačníka. V prvom prípade je to odľahčenie na hmotnosť 7 kg, v druhom na 5 kg.


           

 Odľahčenie remenice kľukového hriadeľa

Pokiaľ nechcete demontovať cely motor z auta, ale predsa chcete niečo urobiť pre zníženie momentu zotrvačnosti, pokúste sa upraviť remenicu kľukového hriadeľa. Remenica zastáva dve funkcie. Uzatvára jednu stranu kľukového hriadeľa, kde svojou hmotnosťou čiastočne znižuje torzné kmity a slúži k pohonu príslušenstva, u ktorého nezáleží na presnej polohe voči kľukovému hriadeľu, ako čerpadlo a alternátor. Odľahčiť sa dá sústružením. Odber materiálu sa robí v mieste, kde je hlava upevňovacej skrutky.


 

 

Remenica patrí k bezporuchovým súčiastkam motora. Jediný možný problém môže nastať pri nadmernej radiálnej vôle medzi remenicou a kľukovým hriadeľom. Remenica sa musí nasadzovať a uťahovať správnym uťahovacím momentom. Časom dôjde k vytvoreniu malej vôle a remenica začne hádzať, tým sa vytvorí čerpací efekt pre prítomný olej, ktorý sa počas prevádzky motora začne tlačiť von. Túto vadu môžeme odstrániť výmenou remenice.

 

Pokiaľ vyskúšate niektorú zo spomenutých úprav kľukového mechanizmu, je dobré nechať celú zmontovanú zostav vyvážiť v špecializovanej firme. Úpravami sa väčšinou naruší pôvodné vyváženie a motor môže začať vibrovať. Okrem vibrácií dôjde k nadmernému namáhaniu určitých častí, ako ložiská a môže dôjsť k ich zničeniu.

 Elektronické zapaľovanie

Nejeden tuner už rozmýšľal nad tým, ako sa dá upraviť zapaľovanie jeho škodovice. A tak sa zrodil nápad, prerobiť ho na elektronické. S týmto zapaľovaním sa môžme stretnúť už vo vozoch Škoda Favorit.


Popis zapaľovania Škody Favorit

Zapaľovacia sústava je elektronická, bezdotyková so zmenou uhlo predstihu v závislosti na napätí a otáčkach motora. Prechod primárneho prúdu cievkou riadi elektronický spínač. Vysoké napätie sekundárneho okruhu cievky na jednotlivé valce privádza bezdotykový rozdeľovač. Elektronický spínač zapaľovania zaisťuje optimálnu energiu iskry. Riadi zmenu uhlu predstihu a zaisťuje dobru energetickú účinnosť pri nižšom napätí a v celom rozsahu otáčok motora. Bezdotykový rozdeľovač ma mechanickú odstredivú a podtlakovú reguláciu predstihu. V telese rozdeľovača je induktívny synchronizačný generátor impulzov. Zapaľovacia cievka má zníženú indukčnosť primárneho vinutia a zvýšenú energetickú účinnosť.

 

 

 

Prestavba zapaľovania

Pre prestavbu zapaľovania je najjednoduchšie a najrýchlejšie riešenie použiť kompletné zapaľovanie z Favorita, ktoré sa dá bez problémov zohnať na vrakovisku. Dôležité je, aby bol celok kompletný, čiže obsahoval rozdeľovač, zapaľovaciu cievku i elektronický spínač. Pokiaľ je zapaľovanie v poriadku, správne nastavené, končia vaše starosti, okrem potrebnej výmeny zapaľovacích sviečok a VN káblov. Jediným problémom prestavby sú odstredivá a podtlaková regulácia, ktorá u motoroch rady 742 je výrazne odlišná. Postačí však vymeniť pružinky za pružinky z pôvodného rozdeľovača. Podmienkou je ale slušný mechanický stav rozdeľovača.

 

Pred demontážou si označte postavenie unášača voči hriadeľu, pokiaľ ich zmontujete opačne, budete mať posunuté vývody VN káblov o 180°. Treba dbať veľký pozor i na správnu polohu káblu snímacej cievky rozdeľovača, aby nedošlo k jeho prerušeniu.

 

U vozidiel Škoda 105 je potrebné prepíliť otvor pre dorazový kolík odstredivej regulácie, odspodu dosky regulátora, nakoľko má o 3° väčší regulačný rozsah. Posuvným meradlom zmerajte základnú veľkosť medzery medzi kolíkom a hranou otvoru, u Favorita 17°, túto hodnotu podeľte 17 a vynásobte 20 až 22. Na túto vypočítanú hodnotu tento otvor zväčšite. U vozidiel Škoda 120 a 130 ponechajte všetko v pôvodnom stave, rozsah regulácie je rovnaký. Po montáži odstredivý regulátor premažte motorovým olejom.

 

Podtlaková komora Škoda 105, 120, 130 má kratšie ťahadlo, preto ho musíte pomocou klieští opatrne ohnúť, aby bolo o čosi kratšie. Postavenie základnej dosky rozdeľovača sa zmení o nejaký stupeň, ale to nie je podstatné. Korekcia regulácie u motora 742 má polovičný rozsah a tak i postavenie palca voči vývodom veka zostane v normále. V tohto rozdeľovača však nebude zhodná poloha VN kábla, pretože u Favorita je hriadeľ s palcom rozdeľovača pootočený o 110° proti smeru hodinových ručičiek. Podtlaková komora je bližšie k hlave motoru. Kábel prvého valca je vyvedený najbližšie k podtlakovej komore. Polohu káblov určíte podľa palca pri úvrati 1. valca, motor nastavte ešte pred demontážou pôvodného rozdeľovača.

 

Nastavenie základného predstihu robte za použitia stroboskopu, bez neho nenastavíte predstih presne. Väčšinou však doma nemáte stroboskop, preto môžete použiť tento náhradný postup. Podmienkou je ale správne nastavenie ventilovej vôle a predpísané palivo.

 

Náhradný postup

Motor nastavte do polohy, keď piest prvého valca je asi 5° pred hornou úvraťou a potom rozdeľovač natočte tak, aby polové nástavce rotoru boli v zákrytu s polovými nástavcami statora impulzného generátora. Pričom rozdeľovač musí byť natočený tak, aby ryska na palci smerovala k záreze v na telese rozdeľovača. Toto nastavenie zodpovedá základnému predstihu. Rozdeľovač dotiahnite skrutkou. Motor naštartujte a uveďte do prevádzkovej teploty. Na rovine choďte rýchlosťou 40 km/h a na IV. prevodovom stupni prudko zošliapnite plynový pedál. Motor by mal krátkodobo a silno zaklepať. Pokiaľ klepe dlho a silne, je predstih veľký, úpravu uskutočnite pootočením rozdeľovača v smere hodinových ručičiek.

 

Veľmi dôležité je správne ukostrenie elektrického spínača. Na to slúži pravá dolná skrutka spínača, ktorá ukostruje spínač ku karosérii vozu. Tento spoj musí byť dobre elektricky vodivý, inak spínač nemusí byť funkčný. Čo sa týka zapaľovacích sviečok, postačia bežné, výrobcom udávané.

 Google
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok