OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 22.02.2009 14:14:59 

Stránka venovaná automobilom Škoda 105 ... 136

Základné charakteristiky motorov

Automobily typovej rady 105,120,130 majú konštrukčné riešenie hnacej jednotky prevzaté z predchádzajúcich modelov Škoda 100 a 110. Je pochopiteľné, že došlo k niektorým technickým úpravám, v zásade je však hnací agregát zhodný vo vonkajších rozmeroch i v upevňovacích bodoch. Asi najmarkantnejšiu zmenu podstúpil chladiaci systém, najmä umiestnenie chladiča vpredu, ako náporový chladič.

 

 


Motor je štvordobový radový zážihový štvorvalec, s ventilovým rozvodom OHV, chladený náplňou nemrznúcej kvapaliny s núteným obehom. Chladenie je pretlakové, uzavreté so samostatnou vyrovnávacou nádržkou, riadené prietokovým termostatom a elektrickým ventilátorom spínaným tepelným termostatom. Čerpadlo je v samostatnej skrini na bloku motoru a je spolu s alternátorom poháňané klinovým remeňom od kľukového hriadeľa. Valce sú šikmé, od zvislej osy odklonené pod uhlom 30°. Kľukový hriadeľ má tri hlavné ložiská, a štyri ojnicové ložiská. Hriadeľ je kovaný, všetky čapy sú mäkké, nekalené. Blok motoru je tenkostenný odliatok z hliníkovej zliatiny vyrobený tlakovým liatím.

 

Ojnice sú na hriadeli uložené v tenkostenných ojničných panvách. Horné oko ojnice má nalisované bronzové puzdro pre piestový čap. Piesty sú z dôvodu malej hmotnosti a tepelnej vodivosti zhotovené z ľahkých zliatin hliníku, kremíka, horčíka a sú osadené troma piestovými krúžkami. Vložky valcov sú vyrobené zo špeciálnej šedej liatiny a sú vsadené do vyvŕtaných otvorov v hornej časti bloku motoru. Mazanie motoru je tlakové, zabezpečené olejovým ozubeným čerpadlom so sacím košom. Tlak oleja je obmedzovaný redukčným ventilom. Odvetranie skrine má uzavretý okruh, a to prepojením do sania motoru.

 

Motor je vybavený karburátorom JIKOV 32 EDSR, neskôr SEDR, spádovým, dvojstupňovým s mechanicky ovládaným sytičom. Vzduchový filter je suchý, s výmennou papierovou vložkou, s automatickou reguláciou teplého alebo studeného vzduchu. Dopravné membránové palivové čerpadlo mechanického typu JIKOV OD 3456, u starších MF 3407. Poradie zapaľovania je 1-3-4-2. Rozdeľovač tvorí celok s prerušovačom a kondenzátorom, odstredivým a podtlakovým regulátorom. Zdrojom elektrického prúdu je alternátor so vstavaným usmerňovačom a akumulátor.

 

                      

                        

 Charakteristika motora Škoda 105

Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 105 S, 105 L, 105 GL.


  


A - diagram výkonu

B - diagram krútiaceho momentu

C - diagram spotreby paliva

 Charakteristika motora Škoda 120

Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 120, 120 L.


 


Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 120 LS, 120 GLS.
A - diagram výkonu

B - diagram krútiaceho momentu

C - diagram spotreby paliva

 


 

Charakteristika motora Škoda 130

Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 130 L.


  


A - diagram výkonu

B - diagram krútiaceho momentu

C - diagram spotreby paliva

 


 

Charakteristika motora Škoda 135

Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 135 L.


  


A - diagram výkonu

B - diagram krútiaceho momentu

C - diagram spotreby paliva

 Charakteristika motora Škoda 136

Na obrázku vidno charakteristiku motora používaného v modeloch Škoda 136 L.


  


A - diagram výkonu

B - diagram krútiaceho momentu

C - diagram spotreby paliva

 


 

Číslo motoru

Číslo motoru je vyrazené na bloku motoru v časti, kde je pripevnená vodná pumpa. Automobilka používala počas výroby dva spôsoby označovania čísla. Číslo motoru starších modelov je šesťmiestne, a siedme číslo označuje o aký motor sa jedná. Jednotlivé označenia sú nasledovné:

 

Motor 742.10 modelov 105 S a 105 L má číslo 1

Motor 742.12 modelov 120 L a 120 GL má číslo 2

Motor 742.12X modelov 120 LS a 120 GLS má číslo 9

Motor 742.13 modelov 130 L a 130 GL má číslo 7

 

Od druhého polroka 1987 zaviedla automobilka nové označenie. Na širšom nálitku bloku motora sú nasledujúce údaje. Na prvom riadku je za továrenským znakom vyrazené sedemmiestne číslo motoru a za ním je hviezdica. V druhom riadku sú tri čísla označujúci typ motoru a číslo 8. Tieto tri čísla sú zhodné s označením modelu a číslo 8 označuje, že motor ide len na bezolovnatý benzín.

 

                        


Na obrázkoch vidno označenie čísla motoru, vľavo starší spôsob, vpravo novší, zaužívaný od roku 1987.

 Google
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok